De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Bezwaar maken buiten de zes weken bezwaartermijn

Er zijn verschillende redenen waarom u buiten de termijn indiening bezwaar alsnog een bezwaar kan indienen.

1. De WOZ-waarde is écht veel te hoog.
Er is te allen tijde een mogelijkheid tot de aanvraag van een vermindering om ambtshalve. De WOZ-waarde dient dan minimaal 20% te hoog te zijn. Informeer bij ons naar de voorwaarden.

2. U bent in de loop van het jaar eigenaar van een woning geworden.
Als u in de loop van het jaar eigenaar wordt, zal de WOZ-waarde met een speciaal verzoek opgevraagd kunnen worden bij de gemeente. Wij kunnen deze voor u opvragen zodat u ook nog bezwaar kunt maken tegen deze waarde en kan profiteren van alle fiscale voordelen. Ga hiervoor naar de pagina Aanmelden.

3. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van vorige jaren, kan de WOZ Meester dit?
Bij meerdere eigenaren van één pand leggen gemeenten de aanslag altijd op ten name van één persoon. Een mede-eigenaar heeft echter ook een fiscaal belang bij de WOZ-waarde (bijvoorbeeld het eigenwoningforfait in de eigen aangifte). Voor een mede-eigenaar kunnen we, onder voorwaarden, opnieuw een WOZ-beschikking kunnen aanvragen. Uw WOZ-waarde wordt dan automatisch ook aangepast. Regel dit meteen; ga hiervoor naar de pagina Aanmelden.

4. Vanwege een erfenis heb ik een woning verkregen. Nu moet ik over de WOZ-waarde belasting (successierechten) betalen.
In dat geval kan de WOZ Meester eveneens de WOZ-waarde controleren. Wij maken voor u kosteloos bezwaar mét taxatierapport om lagere successierechten/erfbelasting te realiseren. Ga hiervoor naar de pagina Aanmelden.