De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


De meest gestelde vragen

De door mij gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking, hoe kan dat?
Op het moment dat u een beroepsmatig juridisch adviseur inschakelt om namens u de bezwaar-en/of beroepsprocedure tegen de WOZ-beschikking te voeren, kan deze in het bezwaarschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Indien de beschikking wordt verminderd, is de gemeente verplicht de door u gemaakte kosten op grond van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht te vergoeden. Wijst de gemeente het bezwaarschrift af, dan neemt De WOZ Meester de gemaakte kosten volledig voor haar rekening.

Waarom zou ik de bezwaarprocedure door de WOZ Meester laten doen en doe ik het niet zelf?
De WOZ Meester is deskundig op het gebied van de Wet WOZ. Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde, terwijl dit kosteloos is voor u. Onze Registertaxateurs hebben daarnaast inzage in alle verkochte woningen in uw gemeente. Met onze deskundige hulp staat u bovendien vele malen sterker in uw bezwaar.

Voor welke onroerende zaken kan ik de WOZ Meester inschakelen?
De WOZ Meester kan tegen alle onroerende zaken bezwaar maken. Denk bij voorbeeld aan eigen woningen, recreatiewoningen, garageboxen, (bouw)grond en bedrijfsobjecten.

Wanneer weet ik of de WOZ-waarde van mijn woning is verlaagd?
Na uw aanmelding stelt één van onze juridisch specialisten een bezwaarschrift op. Ter onderbouwing van de waarde stelt de Registertaxateur een officieel taxatierapport op. Na indiening van het bezwaarschrift heeft de gemeente tot uiterlijk 31 december de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Meestal is dit echter binnen enkele maanden.

Kan ik de aangifte inkomstenbelasting al indienen, ondanks dat er een bezwaarschrift loopt tegen de vastgestelde waarde?
Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting van een bepaald kalenderjaar is de WOZ-waarde van het voorafgaande kalenderjaar van toepassing, dus de waarde die vorig jaar al is bepaald.

Wat gebeurt er als de uitkomst van het bezwaarschrift negatief is?
Als de gemeente niet tegemoet komt aan het bezwaarschrift, kan de WOZ Meester beroep aantekenen bij de Rechtbank.

Ik heb zelf bezwaar ingediend. Mijn bezwaar is echter door de gemeente afgewezen. Kan ik De WOZ Meester inschakelen om verdere stappen te ondernemen?
Ja, dit is mogelijk (zie ook het volgende punt); op elk moment in het bezwaar en beroepstraject kunt u de hulp van De WOZ Meester in roepen.

Kan ik de WOZ Meester inschakelen voor alleen de beroepsprocedure?
Ja, ook de beroepsprocedure (beroepschrift) verzorgt de WOZ Meester kosteloos voor u. U kunt zich op de normale wijze aanmelden. Voor het instellen van beroep bent u aan de Rechtbank griffierechten verschuldigd (circa € 42,-). Wanneer wij van de rechter gelijk krijgen, betaalt de gemeente dit bedrag aan u terug. En heeft u alle fiscale voordelen.

Kan de WOZ Meester nog bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde van vorige jaren?
Bij meerdere eigenaren van één pand (bijvoorbeeld de eigen woning van u en uw partner) leggen gemeenten de aanslag altijd op ten name van één persoon. De mede-eigenaar (stel uw partner) heeft echter ook een fiscaal belang op grond van de 'oude' aanslag bij de WOZ-waarde (bijvoorbeeld het eigenwoningforfait in de eigen aangifte), zodat wij voor uw partner opnieuw een WOZ-beschikking kunnen aanvragen. En alsnog voor u succesvol bezwaar kunnen aantekenen tegen die 'oude' WOZ-waarde.

Kan ik buiten de zes weken bezwaartermijn ook bezwaar aantekenen?
Dit kan; zie hiervoor het kopje 'Aanmeldenbezwaar maken buiten de zes weken bezwaartermijn' op onze site.

Heeft u voor mij een voorbeeldbrief bezwaar voor de WOZ?
Wij maken bezwaar voor u tegen uw WOZ-waarde waardoor het niet nodig is een voorbeeldbrief te sturen. Wij laten ook gelijktijdig een taxatierapport maken, dat is opgesteld door een Registertaxateur. U kunt zich eenvoudig en kosteloos aanmelden op de pagina Aanmelden.