De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

19 februari 2014 Gemeente Zaanstad: woz-bezwaar volledig toegekend. Verlaging woz-beschikking van 269.000 euro naar 143.000 euro

Het beste spelletje biljart tot nu toe, met deze wetenschap. Heel hartelijk dank!; klonk het aan de andere kant van de telefoonlijn.

Wat zijn we u verschuldigd?..... De vergoeding van de kosten vindt plaats door de gemeente op grond van de algemene wet bestuursrecht en proceskosten. Dit kost u netto dus niets, was mijn antwoord. 

Wanneer er in de erfenis een woning zit is het hardstikke belangrijk dat de woz-waarde juist is. U wordt immers aangeslagen voor de successiebelasting op grond van de successie en niet wat u bij verkoop er voor krijgt. In de huidige tijden kan dat in extreme gevallen, betekenen dat u na verkoop van de woning, ondanks dat de woning vrij van hypotheek is nog steeds slechter af bent dan op het moment dat u hiermee begon. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

In onderhavig geval was de woz-waarde van een houten woninkje aan de Zaan bij Wormerveer gewaardeerd door de gemeente op € 269.000,- per waardepeildatum 1-1-2012.Veel te hoog en het leek erop dat de erfgenamen na betaling van de erfbelasting uieindelijk negatief zouden uitkomen. De woning stond ondertussen al te koop voor € 125.000,- , men moest wel, want die heffingsrente die liep maar door.

Bij dergelijke bedragen (als de woning vrij van hypotheek is) staat de belastingdienst namelijk al klaar om te vangen.  De meeste mensen kunnen dit natuurlijk meteen ophoesten. 

Als het bedrag van de vordering meer dan € 50.000,- bedraagt verlangt de belastingdienst daarom een zekerheidsstelling. De belastingdienst verzoekt dan vriendelijk doch dringend om een hypotheek te verstrekken ten gunste van de belastingdienst (makkelijker kunnen ze het niet maken).  Op deze wijze wordt er garant gestaan voor de successiebelasting en voor de heffingsrente, die ook betaald moet worden over het verschuldigde bedrag.

In onderhavige zaak ging de woz-waarde, na bemiddeling van de WOZ-meester van € 269.000,- naar € 143.000,- . De grondslag voor de successie werd derhalve met € 126.000,- verlaagd!

Natuurlijk is men blij!

Laat het echter niet zover komen is mijn advies. Het hoofd van de oudere mens staat wellicht niet naar het checken van de woz-waarde, maar probeer toch in de bezwaartermijn, om de waarde goed te krijgen. 

Dit kunnen de meeste mensen prima zelf, maar de professional (en met name natuurlijk de woz-meester  ;-)  ) kan deze zorgen voor u uit handen nemen. De professional laat zich ook (als het goed is) niet zomaar overtuigen door de gemeente én weet hoe het hoort  tijdens de gehele bezwaartermijn (en de eventuele beroepsfase).

Laat u niet door uw gemeente met een kluitje in het riet sturen met een ogenschijnlijk nette afpoeierbrief op uw bezwaar; schakel meteen de WOZ-meester in!

Succesvolle bezwaargroet toegewenst!

Drs. F.M. Rietbergen