De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

27 februari 2013: Gemeentes vrezen met grote vreze de professionele bezwaarmaker!

Was er al eerder een onderzoek op grond van de door gemeentes aangeleverde gegevens (in het geval van de gemeente Amsterdam zijn deze aangeleverde gegevens ronduit kolderiek gebleken) . Nu proberen gemeentes het op andere wijze: u aanspreken op uw verantwoordelijkheid:

Zie hiervoor onder meer deze link van de gemeente Breda.

Het zou toch eens zo zijn dat u de gemeente aanspreekt op háár verantwoordelijkheden! Breda spant dit jaar de kroon met een verhoging van het OZB-tarief van maar liefst 11,9 procent!

Over het algemeen is er een goede grond voor het inschakelen van een professionele bezwaarmaker. Zo kan, onder meer, genoemd worden: het waarborgen van het vaststellen van de juiste woz-waarde en het hebben van slechte voorgaande ervaringen bij de afhandeling van het bezwaar.

Het is de ervaring van de WOZmeester dat er “rechter op wordt gezeten”,  als de WOZmeester langs komt.

Wat de gemeenten vergeten te vertellen:

De WOZmeester krijgt natuurlijk alleen een proceskostenvergoeding als het bezwaar gegrond wordt verklaard, met andere woorden: de gemeente heeft uw woz-waarde inderdaad zelf verzonnen, soms niet gehinderd door enige kennis van zaken.

Meldt u nu aan voor een deskundig, snel en persoonlijk afgehandeld bezwaar!