De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

27 november 2012: Daling Waarde woningen blijft komende jaren aanhouden

Uit cijfers van het CBS en de brief aan de kamer van minister Blok aan de kamer blijkt dat de komende jaren wordt rekening gehouden met een verdere daling van de woningprijzen. De WOZ waarden met peildatum 1 januari 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 dalen op jaarbasis respectievelijk met 2% (CBS), 8%,(CBS) 4%, 4% en 4%.

Daar het hier gaat over het landelijk gemiddelde is het zaak om uw woz-waarde dus scherp in de gaten te houden! Wilt u bezwaar maken: de WOZmeester staat voor u klaar.

Drs. F.M. Rietbergen

De WOZmeester

27 november 2012