De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

29 januari 2013: Nog steeds gemeentes, die niet de burger voorop stellen.

Als WOZ meester maken wij ons uiteindelijk graag overbodig. Dit moment zal daar zijn op het moment dat de burger geheel snapt wat de gemeente hem/haar stuurt. Nog veel te vaak komen wij de mededeling tegen bij verschillende gemeentes: ‘De woz-waarde is goed zo.’

 Zolang dit de uitleg blijft zullen er ook bezwaren blijven. Geen weldenkend burger zal immers deze motivatie accepteren. Gelukkig gebruikt nu meer dan 90% van de gemeenten geheel of gedeeltelijk het nieuwe model (2012) taxatieverslag.  Wel blijkt dat jammer genoeg dat nog steeds het meeste initiatief van de burger zelf moet komen in het overleg over een juiste waarde. Voor de WOZ meester is dit dagelijkse kost, zodat deze zorg voor u in het verleden ligt. Meldt u nu aan voor een verlaging van uw WOZ waarde en alles wordt u uit handen genomen.