De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

2 november 2012: Voorgestelde aanpak scheefwonen niet goed voor uw WOZ-waarde

De plannen van de commissie Dijkhuizen lijken in de eerste plaats succesvol het scheefwonen aan te pakken.

Echter…..
Een belangrijke toepassing van de WOZ-beschikking wordt de relatie met de maximale huur. Tegelijk met de aanpak van het scheefwonen wordt het oude woningwaarderingsstelsel afgeschaft. Vanaf dat moment mag de maximale jaarhuur van een woning nog maar 4,5% van de WOZ-waarde zijn.


Wederom gaat de overheid op het brood van de vastgoedbelegger zitten. Er vanuit gaande dat de post ‘onderhoud’, ozb eigenaren, erfpachtkosten & vermogensrendementsbelasting tezamen over de lange termijn niet meer dan 1,5% van de WOZ-waarde zullen bedragen) betekent dit dat het maximale rendement nooit meer dan de drie procent zal aantikken. 

Een deel van deze beleggers heeft de afgelopen jaren fiks geïnvesteerd in het verhuurgoed, vanwege de verplichte energielabels, die het anders onmogelijk zouden maken om nog met een beetje rendement te verhuren. Deze labels zijn nu dus (u mag éénmaal raden) hoeveel waard?

Naast het feit dat waarschijnlijk niemand meer de vastgoedportefeuille zal uit breiden, zullen de bestaande particuliere beleggers met alle waarschijnlijkheid kopje onder gaan. Er zal immers geen particuliere markt meer zijn, nu alles staatsgereguleerd gaat worden. Aannemende dat een deel verhypothekeerd zal zijn, wordt het moeilijk om niet kapot te gaan. Zeker nu de banken, met de Basel-normen in zicht, de eisen van de aflossing strakker trekken.

Zal een scheefhuurder er trouwens van onder de indruk zijn als hij de maximale huur betaalt van een appartement met een WOZ-waarde van 115.000 euro? We hebben het dan over 5175,- euro per jaar. ofwel 431,25 euro per maand.

Het gevolg is dat de scheefhuurders zich niet geroepen voelen om te verhuizen. Er zal veel, plots waardeloos, vastgoed op de markt op de markt komen, welke de waarde van uw woning zal drukken.

Het beste voorstel zou zijn om de woningcorporaties zich te laten concentreren op de sociale woningmarkt, waarbij er actief gebruik gemaakt wordt van inkomensgegevens en alle nieuwe contracten middels een, met studentencontracten vergelijkbare, campusbepaling gezekerd worden van het vertrek van de huurder op het moment dat er een inkomensgrens bereikt wordt.

De particuliere markt neemt het vanaf dat punt over. De vrije marktwerking zal er dan voor zorgen dat de huur in deze sector altijd rond een bepaald punt zal schommelen (waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten).


Economie: de principes, ze zijn zo simpel. 


Drs. F.M. Rietbergen
De WOZ Meester

2 november 2012