De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

De gemeente Amsterdam, tsja...

Voor de echte diehards

Een relaas over een woz-bezwaar afgehandeld door de gemeente Amsterdam.

Als u het verhaal aan het einde nog begrijpt (zonder terug te lezen) dan verdient u een pluim!

April 2012

Op verzoek van belanghebbenden wordt bezwaar gemaakt tegen de woz-beschikking over belastingjaar 2012. De belanghebbenden zijn ‘erven’ en hebben er dus bijzondere baat bij dat de woz-waarde wordt aangepast naar zo laag mogelijk. Er wordt een ruime lage inschatting gemaakt van de waarde door de WOZmeester en deze wordt als ‘ten hoogste’ waarde in het bezwaar aangegeven.

Tevens wordt in hetzelfde bezwaar verzocht om een nieuwe  woz-beschikking van het voorgaande jaar voorzien van recente datum (zodat hier ook tegen in bezwaar kan worden gegaan).

Dit is natuurlijk niet goed….. twee vragen in één brief aan de gemeente Amsterdam. Dus…..

De gemeente Amsterdam reageert met een brief:  het bezwaar is niet ontvankelijk. De reden? De woz-beschikking is gericht aan de ‘erven’, en de meneer namens wie het bezwaar is gericht heet niet ‘erven’ (dit is echt waar! Je bedenkt het niet!).

Als ‘hulp’ wordt er een nieuwe beschikking op naam van de bezwaarmakende belanghebbende meegestuurd met de niet-ontvankelijkheidsverklaring.

Er wordt door de woz-meester wederom bezwaar ingesteld over 2012. Verwijzend naar de nieuwe beschikking (met verse dagtekening).

De gemeente reageert wederom met een afwijzing.  De reden?  Het bezwaar is te laat ingediend; de bezwaartermijn is reeds verlopen. De gemeente refereert in de uitspraak aan de oorspronkelijke woz-beschikking (dus niet aan de tweede).

De WOZ-meester gaat daarop in beroep bij de rechtbank tegen deze niet-ontvankelijkheid.

Ondertussen is de in het eerste bezwaar verzochte beschikking van het voorgaande jaar nog steeds niet afgegeven. De WOZmeester stuurt daarom een in gebreke stelling naar de gemeente.

De gemeente Amsterdam reageert met een niet-ontvankelijkheid van de in gebreke stelling. De reden? De gevraagde beschikking, over belastingjaar 2011, zou reeds zijn afgegeven. Als bewijs stuurt de gemeente Amsterdam de nieuw afgegeven beschikking mee van belastingjaar 2012 (zie hierboven).

De WOZmeester gaat daarop in bezwaar bij de gemeente Amsterdam tegen deze niet-ontvankelijkheidsverklaring van de in gebreke stelling.

Kost dit geld? Jazeker! Dergelijk falen van de gemeente Amsterdam kost de burger een hoop, lijkt mij.

Eind december 2012 (de tijd begint te dringen).

Het bezwaar is eindelijk ontvankelijk. De gemeente Amsterdam past de woz-waarde volledig aan naar de aangegeven waarde. De gemeente Amsterdam stelt dat er derhalve geen hoorzitting gehouden hoeft te worden en er wordt niet inhoudelijk in gegaan op de waarde.

Belanghebbende zelf was de draad al enige tijd kwijt, maar is blij met het behaalde resultaat.

Drs. F.M. Rietbergen