De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

Eigenwoningforfait 2012 met 10 procent verhoogd

Het eigenwoningforfait is per 1 januari 2012 verhoogd. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde.

Het forfaitpercentage van de WOZ-waarde van de eigen woning bedraagt:

2012

Als de WOZ-waarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het forfaitpercentage
- € 12.500 nihil
€ 12.500 25.000 0,20%
25.000 50.000 0,35%
50.000 75.000 0,45%
75.000 1.040.000 0,60%
€ 6.240 vermeerderd met 1,30% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.040.000


2011

Als de WOZ-waarde meer is dan Maar niet meer dan bedraagt het forfaitpercentage
- € 12.500 nihil
€ 12.500 25.000 0,20%
25.000 50.000 0,30%
50.000 75.000 0,40%
75.000 1.020.000 0,55%
1.020.000 € 5.610 vermeerderd met 1,05% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.020.000


Voor de periode van het eigenwoningforfait wordt aangesloten bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij tijdelijke verhuur wordt het eigenwoningforfait berekend over het hele kalenderjaar en is 70% van de huurinkomsten belast.