De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

Factoren, die de waarde van de woning inzake de woz verminderen zijn:

Bijvoorbeeld aanwezigheid van:

- hoogspanningsmasten (taxatierapport gewenst); 

- veehouderijen (taxatierapport gewenst);

- bodemvervuiling (taxatierapport & bouwkundige keuring gewenst);

- asbest (taxatierapport & bouwkundige keuring gewenst);

- houtworm (taxatierapport & bouwkundige keuring noodzakelijk);

- status nieuwbouwwoning;

- constructiefouten (taxatierapport & bouwkundige keuring noodzakelijk);

-  wateroverlast kruipruimte (taxatierapport & bouwkundige keuring noodzakelijk);

- vochtschade (taxatierapport & bouwkundige keuring noodzakelijk);

- oude cv-ketel (taxatierapport & bouwkundige keuring gewenst);

- betonrot (taxatierapport & bouwkundige keuring noodzakelijk); 

- ligging langs drukke weg  (taxatierapport gewenst); 

- stankoverlast  (taxatierapport gewenst);

- schoolplein (taxatierapport gewenst);

- telefoniemasten  (taxatierapport gewenst);

- hangplek (taxatierapport gewenst);

- tunnelbak  (taxatierapport gewenst);

- de fundering is verzakt (taxatierapport & bouwkundige keuring noodzakelijk);

- matig buitenschilderwerk (taxatierapport gewenst) ; 

- overlast hondenkennel (taxatierapport gewenst) ;

- overlast horeca (taxatierapport gewenst) ; 

- windmolens (taxatierapport gewenst) ; 

- studentenoverlast (taxatierapport gewenst) ;

- niet ontplofte bom in achter of tuin (taxatierapport gewenst) ;

- skatebaan in nabijheid (taxatierapport gewenst)

(deze lijst is nooit compleet)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bij een aantal van deze punten is een taxatierapport gewenst, bij een aantal is deze zelfs noodzakelijk, en bij bezwaarpunten, welke de woning zelf betreffen (gebreken) is, blijkt uit onze ervaring met de rechtbank, een bouwkundige keuring noodzakelijk..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het advies is om eerst zelf in gesprek te gaan met de gemeente over uw bezwaren, mocht u daar geen behoefte aan hebben dan proberen wij het bij de gemeente. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een gemeente heeft de WOZ-meester alleen maar te betalen, indien de door ons ingebrachte punten correct blijken te zijn; met andere woorden: De WOZ-meester heeft dan werk uit handen genomen van een lokale gemeentelijk woz-ambtenaar, hetgeen een besparing zal opleveren voor de gemeente en dus ook voor u (We zijn immers gewend om wat efficiĆ«nter  te werken dan de gemiddelde ambtenaar).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De WOZ-meester is bekend met de laatste jurisprudentie inzake de waardevermindering op grond van alle voor u belangrijke factoren en ondersteunt deze met een taxatierapport en, zo nodig, een bouwtechnische keuring. Alles op basis van no-cure, no pay. Geef uw woz-bezwaar de meeste kans door het uit te besteden aan de WOZ-meester; Meldt u nu aan!