De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

Verhoging eigenwoningforfait.

Stijgende lijn

In 2012 is een verdere doorzetting van eerdere wetswijzigingen IB merkbaar voor eigenaren met een woning met een WOZ-waarde boven de € 1.040.000. De afschaffing van het maximum eigenwoningforfait in 2009 wordt steeds harder merkbaar en wordt doorgevoerd terwijl de discussie zich louter over de hypotheekrenteaftrek buigt. Of de eigenwoningbezitter het nu linksom of rechtsom betaald het resultaat blijft hetzelfde. In dit geval wordt echter niet tegelijkertijd ook de huursubsidie ter discussie gesteld.

Waar gaat het om?
Tussen een woningwaarde van € 75.000,- tot € 1.040.000,- is het eigenwoningforfait nu 0,6%.
Tot 2009 was de bijtelling aan een maximum van ca. € 9.000 gebonden. De bijtelling bij uw inkomen kon nooit meer zijn dan dit bedrag. Per 2009 is dit maximum afgeschaft. Eigenaren met een WOZ waarde van meer dan ca. € 1.040.000 (grenspeil 2012) krijgen daardoor te maken met een hogere bijtelling op het inkomen.
Boven het bedrag van € 1.040.000 zal het eigenwoningforfait in stappen van  2012 tot en met 2016 verhoogd worden van 1,3% naar 2,35%.
Een simpele som leert dat een eigenaar met een woning welke een WOZ-waarde heeft van € 1.600.000,- in 2010 aan eigenwoningforfait € 6240,- + € 5980,- moet bijtellen bij het inkomen en in 2016 € 6240,- + € 10810,-

Ernstig?
‘Dat valt wel mee’; zullen er velen zeggen. Echter.. in 2009 was voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en de € 1.040.000,-  het eigenwoningforfait 0,55%. Dit jaar is dit percentage verhoogd naar 0,6%. Een verhoging van 10%! De verhoging is in verband met de dalende WOZ-waarde van uw woning. ‘Per saldo gaat u er niets of niet veel van merken’;  is de mededeling. Ook hier moet er dus extra bij het inkomen geteld worden. En er worden geen zekerheden afgegeven dat het hierbij blijft én er wordt niet gesproken van een tijdelijke maatregel.

De WOZ-waarde blijft dalen dus een verhoging in 2013 ligt wederom op de loer...

Drs. F.M. Rietbergen, De WOZ meester.nl