De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

WOZ-bezwaar in Wageningen leidt tot een totale verlaging van 593.000 euro over vijf objecten!

Al jaren waren deze buren bezig met bezwaar maken tegen de, in hun ogen, te hoge woz-waarde. Afgelopen jaar werd de hulp van de WOZ-meester ingeroepen.  Door de WOZmeester werd in de eerste instantie, zoals gebruikelijk bij de WOZmeester, op grond van de eigen gegevens een berekening gemaakt en in het bezwaarschrift deze lagere waarde aangegeven.

De gemeente Wageningen verklaarde alle vijf de bezwaarschriften over alle vijf de objecten ongegrond.

Hierop is door de WOZmeester met alle belanghebbende een afspraak gemaakt om de objecten te laten taxeren, maar ook tevens, gezien de leeftijd van de objecten, om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren.

Op grond van de bevindingen van de taxateur en de bouwkundige is een hoorzitting met de gemeente gehouden, waarin alle bevindingen werden besproken.

‘Daar word ik even stil van’; was de mededeling van één van de belanghebbenden toen de WOZmeester kon mededelen dat de oorspronkelijke ongegrondverklaring was omgezet in een volledige toekenning van de berekende waarde middels taxatie.

Ter indicatie zijn de aanpassingen hieronder aangegeven (de adresgegevens zijn vanwege privacygevoeligheid aangepast):

Nr. X van € 929.000,- naar € 746.000,- verlaging is € 159.000,-

Nr. X2 van € 832.000,- naar € 650.000,- verlaging is € 182.000,-

Nr. X3 van € 753.000,- naar € 598.000,- verlaging is € 135.000,-

Nr. X4a van € 672.000,- naar € 558.000,- verlaging is € 96.000,-

Nr. X5 van € 526.000,- naar € 505.000,- verlaging is € 21.000,-

De successen hebben geleid tot de aanvraag van meerdere nieuwe belanghebbenden om de woz-waarde van ook hun object onder de loep te leggen.

Ook u kunt profiteren van WOZmeester! De vergoeding van de woz-meester vindt plaats middels een door de overheid ingestelde regeling. Eindelijk een regeling waarvan ook u gebruik kan maken! meldt u nu aan!