De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

Zelf ozb-bezwaar of woz-bezwaar maken

Wilt u zelf een woz-bezwaar maken? Dat kan!

In principe is iedereen in staat om dit zelf af te handelen.

Een bezwaarschrift dient aan een aantal eisen te voldoen:

1.Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend;

2. Het bezwaarschrift dient tenminste de naam en het adres van de indiener te bevatten;

3. Het bezwaarschrift dient gedagtekend te zijn;

4. Het bezwaarschrift dient een omschrijving te bevatten van het besluit

     waartegen het bezwaar is gericht;

5.Het bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten

6. Het bezwaarschrift dient  in beginsel in de Nederlandse taal te zijn gesteld

7. Het bezwaarschrift dient tijdig te zijn ingediend.

U kan natuurlijk ook uw bezwaar uit handen geven aan de WOZ-meester. Meldt u nu aan!

Wilt u een voorbeeldbezwaarschrift?  Klik dan hier